">
Tilbage til
i brug af alt på hjemmesiden. Adgang fra alle sider
Gå til


Erik Nielsen

 

      Mand: Erik Nielsøn 
      Died:  ___ 1500     in  1
   Ref number:           ANE 16428 2
   Occupation:           Oldermand Bogense Gilde 
      Far: Niels Tuesen 

Nævnes som Oldermand i Bogense Gilde i 1480. Fædrende våben var Den halve bjørn i skjold og på hjælm. 

Ligsten Bogense kirke:

>>Ano. Dni. md || vigilia. andree obijt.eric(us) nie(lsen).sul.bog(ensis) ||
cu(m).vxore || sua.anne.erickes.reqviescant.in.pace.<<

oversat:

I det herrens år 15... 29/11 døde rådmand Erik Nielsen,
Bogense ... med sin hustru ... Anne Eriches, Hvil i fred.

Beskrivelser af stenen:
[1] Årstallets sidste tegn overlinien. ãgteparrets Figurer. Mellem deres
fødder borgerligt Bomærkeskjold. Adelsvåbene (Bogense-Slægten og Galskyt) er indhugget c. 1550. Jfr.Saml til Fyens Hist. og Top IV, 293 og 301 med referat af Dom 1553. Slidt. 227 x 120.

[2] De to ægtefæller begge med puder under hovederne, står side om side. Det hårde slid tilllader ikke nogen bestemmelse af øjnenes detailler, men skønt begge Hoveder er vendt lige fremad, mærkes der dog tydelig forskel mellem de to skikkelser. 

Rådmandens hænder ligger magtesløst krydsende foran underlivet, og når hans højre fod er draget udad til siden og tilsyneladende løftes, er det sikkert blot for at undgå en sammenskæring med evangelistsymbolets flettede krans. 

Hustruen derimod griber energisk om skeden på et stort slagsværd, som hun løfter mellem sig og ægtemanden, op over et borgerligt bomærkeskjold foran figurernes fødder, et mærkeligt brud på de uskrevne regler for sepulkratskulpturens ærbare og andægtige skikkelser.

Forklaringen er vel den, at hun har ønsket at fremhæve den borgerlige købmandsslægts nyligt vundne adelsskab, en værdighed, som efterkommerne måtte værne ad rettens vej, og som det lykkedes dem at bevare. Også denne senere kamp har sat sit spor på stenen.

Over ægteparrets hoveder må der, efter et par konsoler at dømme, oprindelig have været bueslag, men de er fortrængte af to adelsvåben, det mandlige med Bogenseslægtens halve Bjørn, det kvindelige med en vandret Murtinde. 

Efter stilformerne at dømme kan disse Våben først være huggede o. 1560, på et tidspunkt, da man ikke har villet nøjes med sværdet som adelsmærke.

   Hustru: Anne Olufsdatter
 Ref number: ANE 16429

Af Adelig byrd, hendes mødrende våben var 3 tinder (murinder) i skjoldet og 2
vesselhorn på hjælmen. På ligstenen anføres hustru Anne Eriksdatter hvad ikke
er rigtigt.

 1  Claus Eriksen d. 17 aug 1550 
 2  Anna Eriksdtr